Tylko małe litery, bez polskich znaków cyfr i tak dalej, maksymalnie 35 znaków